Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá ngô kỳ hạn tại London (LIFFE) ngày 11/08
12 | 08 | 2009
(Euro/tấn)

Kỳ hạn
Giá đóng cửa
+/-
Cao
Thấp
T11/09
121,75
-0,25
122,50
121,75
T1/10
126,75
+0,50
126,75
126,00
T3/10
127,75
-0,25
128,25
127,50
T6/10
130,00
+0,25
131,00
130,00

(Theo Vinanet)Báo cáo phân tích thị trường