Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngành chăn nuôi quý 4/2009 sẽ không tăng trưởng mạnh
29 | 10 | 2009
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi 9 tháng đầu năm đạt 24.605,5 tỷ đồng, tăng 7,5% so với giá trị sản xuất của 9 tháng đầu năm 2008. Trong đó, quý 3/09 là quý có tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất, tăng đến 10,7%. So với quý 2/2009, quý 3/2009 cũng đã tăng đến 10,5%.
Tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong quý 4/2009 theo quy luật cũng sẽ tiếp tục có xu hướng tăng. Tuy nhiên, theo kết quả AGROINFO chạy từ mô hình dự báo ARIMA thì tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong quý 4 có phần hạn chế. Dự báo có thể sẽ chỉ đạt 8.896,4 tỷ đồng, tăng khoảng 1,6% so với cùng kỳ và tăng 3,8% so với quý 3/2009.

Dự báo tăng trưởng của ngành chăn nuôi quý 4/2009 (tỷ đồng tính theo giá so sánh năm 1994)Nguồn: AGROINFO dự báo dựa trên số liệu của GSO

Tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong quý 4 tuy được dự báo không tăng cao, song có thể sẽ không gây tác động mạnh đến giá cả thị trường thịt, thực phẩm những tháng cuối năm. Việc chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm nay tại 2 thành phố lớn đang có dấu hiệu giảm tốc so với tháng trước cho thấy sức mua của thị trường chưa có sự bùng nổ, góp phần giảm áp lực tăng giá cho nhóm hàng thịt và thực phẩm.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường