Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông dân sẽ được cấp thẻ học nghề nông nghiệp miễn phí
27 | 10 | 2009
Bộ NN&PTNT cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo hướng dẫn chế độ quản lý, phát hành, sử dụng thẻ học nghề nông nghiệp.

Theo dự thảo, thẻ học nghề nông nghiệp sẽ được cấp miễn phí đến người nông dân thuộc các lĩnh vực nông nghiệp trong thời hạn 2 năm. Người học được miễn ít nhất từ 50% đến toàn bộ học phí. Riêng người nghèo, ngoài miễn học phí còn được hỗ trợ tiền ăn trong quá trình học. Thời gian học nghề dưới 3 tháng, đào tạo ở 4 lĩnh vực: kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, lâm sinh, ngư nghiệp, nghề muối; chế biến nông, lâm, thủy sản; quản lý tưới tiêu, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường nông thôn; quản lý và dịch vụ nông nghiệp. Đối tượng đào tạo là lao động nông thôn trong độ tuổi từ 16 đến 55 tuổi, đang trực tiếp sản xuất.Theo www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường