Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khủng hoảng kinh tế hầu như không có tác động tới ngành công nghiệp sữa của Ấn Độ
03 | 11 | 2009
Tình hình tăng giá thực phẩm và khủng hoảng kinh tế hầu như không có tác động tới ngành công nghiệp sữa Ấn Độ do thu nhập của tầng lớp trung lưu nước này đang tăng lên khiến nhu cầu tiêu dùng sữa tăng tương ứng.
Sản lượng sữa của Ấn Độ niên vụ 2009-2010 được ước tính vào khoảng 109 triệu tấn trong đó sữa bột không béo vào khoảng 370.000 tấn. Dự báo sản lượng sữa của Ấn Độ niên vụ 2010-2011 có thể đạt tới 113 triệu tấn  trong đó sữa bột không béo vào khoảng 400.000 tấn (tăng lần lượt là 3,7% và 8,11% so với niên vụ 2009-2010). Ngoài ra, niên vụ 2009-2010 Ấn Độ đã xuất khẩu khoảng 35.000 tấn sữa bột không béo, dự kiến con số này sẽ tăng lên 30.000 tấn vào niên vụ 2010-2011.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường