Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xoài cát Hòa Lộc đang vào vụ
05 | 11 | 2009
Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng xoài cát Hòa Lộc vụ nghịch ở các huyện ngoại thành Cờ Đỏ và Thới Lai tỉnh Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch rộ, với năng suất từ 4-5 tấn/công.
Xoài loại 1 (quả to, đẹp) đang được các thương lái vào tận vườn mua với mức giá 22.000-25.000 đồng/kg, tăng từ 3.000-4.000 đồng/kg so với vụ trước. Bà con trồng xòai cho biết, để trồng xoài vụ nghịch nhà vườn phải phun thuốc, dưỡng cây vào tháng 4-5, xoài từ khi ra bông đến thu hoạch mất 4 tháng. Với mức giá như hiện nay, sau khi trừ hết các khoản chi phí lãi trên 55 triệu đồng/1,5 công.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ