Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đổi mới và phát triển Doanh nghiệp: Đến năm 2015, cổ phần hóa 1.000 doanh nghiệp Nhà nước
10 | 12 | 2009
Tại hội thảo Cơ hội vào Việt Nam ngày 1/12/2009, tại Hà Nội, Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, cho biết từ nay đến năm 2015, khoảng 1.000 doanh nghiệp Nhà nước không phân biệt quy mô sẽ được cổ phần hóa. Đây là tiền đề tạo tiềm năng cho các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam...

Báo cáo phân tích thị trường