Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hotline tuần 5 - 10/12/2009
10 | 12 | 2009

evenessencelinkinpark: Tôi là sinh viên kinh tế và đang tham gia hội SIFE (Student in free enterprise). Hiện tôi đang theo một dự án tìm kiếm hỗ trợ đầu ra cho người trồng cà phê. Tôi cần thông tin về chứng chỉ UTZ đối với cà phê: Chứng chỉ UTZ là gì? liệu có thể tham khảo về chứng chỉ UTZ ở đâu không?


AGROINFO - Các thông tin về chứng chỉ UTZ được đăng tải đầy đủ tại trang web của tổ chức chứng nhận UTZ: http://www.utzcertified.org/index.php?pageID=116&switchlanguage=VN

1. UTZ là gì?

UTZ, là "tốt" theo tiếng Maya, UTZ CERTIFIED là một chương trình chứng nhận toàn cầu cho hoạt động sản xuất và buôn bán cà phê có trách nhiệm.
Bộ luật thực phẩm ở Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản cũng đang dần thay đổi theo hướng minh bạch về nguồn gốc và khả năng truy nguyên của thành phẩm.

Tính truy nguyên

Đó là hệ thống theo dõi và giám sát nguồn gốc dựa vào trang web thực hiện việc theo dõi cà phê được UTZ chứng nhận trong suốt quá trình từ người trồng cà phê đến nhà rang xay. Với hệ thống này, người mua có thể nắm rõ cà phê của họ thực sự đến từ đâu.

Các qui định trong Quy trình Kiểm soát Nguồn gốc của UTZ đảm bảo rằng cà phê được UTZ chứng nhận không bị trộn lẫn với cà phê không được chứng nhận.

Bộ Nguyên Tắc UTZ CERTIFIED

Chương trình chứng nhận UTZ CERTIFIED dựa trên cơ sở của Bộ Nguyên tắc UTZ CERTIFIED: đó là bộ các tiêu chí về môi trường và xã hội về thực hành canh tác cà phê có trách nhiệm và quản lý trang trại hiệu quả. Các nhà sản xuất cà phê đã được UTZ chứng nhận phải tuân thủ Bộ Nguyên tắc này.

Các cơ quan chứng nhận độc lập tiến hành thanh tra hàng năm các nhà sản xuất việc tuân thủ theo các yêu cầu của Bộ Nguyên Tắc UTZ CERTIFIED.


2. Làm thế nào để trở thành một nhà sản xuất được UTZ CERTIFIED chứng nhận?

Bước 1: Liên hệ

Liên hệ với văn phòng UTZ CERTIFIED ở nước bạn bằng điện thoại, e-mail hoặc fax để được  giải thích chi tiết về chương trình chứng nhận UTZ CERTIFIED và nhận các tài liệu:

  • Bộ Nguyên tắc UTZ CERTIFIED
  • Danh mục tự đánh giá
  • Tài liệu hướng dẫn UTZ CERTIFIED (các thủ tục của chương trình)
  • Mẫu đơn đăng ký

Bước 2: Đăng ký

Điền Mẫu Đơn Đăng ký và gửi tới văn phòng UTZ CERTIFIED tại Amsterdam.

Là nhà sản xuất được chứng nhận UTZ CERTIFIED, Người sản xuất (NSX) sẽ nhận được:

  • Một số hiệu nhà sản xuất UTZ CERTIFIED
  • Một Tên sử dụng và mật khẩu để truy cập Cổng thành viên dành cho thành viên đã đăng ký, qua đó cho phép bạn tiếp cận với Hệ thống Theo dõi và Truy nguyên nơi bạn có thể đưa ra thông báo bán hàng, Cổng Cà phê nơi bạn có thể chào bán cà phê được chứng nhận UTZ CERTIFIED của mình, Thông tin Thị trường và thư viện
  • Bản tin điện tử hàng tháng "Bản tin Cập nhật Utz" chỉ dành cho thành viên sẽ cập nhật những thông tin quan trọng về chương trình chứng nhận.

Bước 3: Tự đánh giá

Mẫu Tự đánh giá giúp NSX so sánh tình hình thực tế của mình với các tiêu chí của Bộ Nguyên tắc UTZ CERTIFIED. Tự đánh giá giúp NSX hiểu kỹ hơn về những việc cần làm và các nguồn lực cần có để đầu tư đáp ứng các yêu cầu của Bộ Nguyên tắc và đạt được chứng chỉ UTZ CERTIFIED.

Bước 4: Thanh tra

Liên lạc với một Cơ quan Chứng nhận (CB) độc lập đã được UTZ CERTIFIED ủy quyền để sắp xếp ngày thanh tra. Cơ quan Chứng nhận này sẽ xác định việc tuân thủ của đơn vị bạn theo Bộ Nguyên tắc và Quy trình Kiểm soát Nguồn gốc áp dụng đối với các nước xuất xứ. Hãy tham khảo danh sách các CB được UTZ CERTIFIED uỷ quyền hoặc liên hệ với đại diện UTZ CERTIFIED ở địa phương để biết thêm chi tiết.

Bước 5: Gia nhập

Khi một Cơ quan Chứng nhận kết luận rằng đơn vị bạn đã vượt qua kỳ thanh tra và tuân thủ theo Bộ Nguyên tắc UTZ CERTIFIED, bạn sẽ được cấp một chứng chỉ UTZ AGROINFO tổng hợp
Báo cáo phân tích thị trường