Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cá tra đạt 3 tỷ USD vào năm 2020
21 | 12 | 2009
Đó là mục tiêu phấn đấu của đề án “Phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, năm 2010 sẽ nâng sản lượng cá nguyên liệu lên 1,5 triệu tấn; trong đó sản phẩm xuất khẩu là 600.000 tấn, tiêu thụ nội địa 100.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tạo việc làm cho 20 vạn lao động. Năm 2020, sản lượng cá nguyên liệu đạt 2 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD, tạo việc làm cho 25 vạn lao động.

Để đạt mục tiêu trên, đề án sẽ tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nuôi tập trung, sản lượng lớn, phát triển mô hình kinh tế tập thể và kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp…Dự kiến đề án sẽ đầu tư 1.340 tỷ đồng, trong đó giai đoạn từ 2009 - 2015 đầu tư 800 tỷ đồng, từ năm 2016 - 2020 đầu tư 540 tỷ đồng.Theo www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường