Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích tôm càng xanh sẽ tăng
11 | 12 | 2009
Với giá bán tại ruộng 100.000đ/kg, nông dân ở Giồng Riềng và Gò Quao đề nghị hệ thống ngân hàng làm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, cho nông dân vay từ 50 triệu trở xuống không phải thế chấp tài sản, lãi suất 0,65%/tháng.
Ngay lập tức diện tích nuôi tôm ở Giồng Riềng sẽ lên tới 630ha, Gò Quao 80ha. Lãnh đạo huyện đang kiến nghị tỉnh mở rộng vùng quy hoạch, đầu tư các cống máng để chủ động nguồn nước, đồng thời đề nghị hạ thế nguồn điện để hạn chế chi phí bơm tưới.             


Theo www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường