Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thủy sản xuất khẩu vào Chilê được cấp giấy chứng nhận xuất xứ
10 | 12 | 2009
Ngày 23/11/2009, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) nhận được thông tin về việc Cơ quan thẩm quyền quản lý an toàn thực phẩm Chilê ban hành qui định mới về điều kiện nhập khẩu thực phẩm thủy sản.

Theo đó, tất cả các lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Chilê bắt buộc phải kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ do Cơ quan thẩm quyền quản lý về an toàn thực phẩm thủy sản nước xuất khẩu cấp theo mẫu qui định, nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm được sản xuất từ các cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo qui định của nước sở tại và quốc tế.

Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ là cơ quan tổ chức việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trực tiếp hoặc uỷ quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số tổ chức khác cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá xuất khẩu.

Trước đó, ngày 27/11/2009, bà Trần Bích Nga - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc cho phép chứng nhận xuất xứ lô hàng thủy sản XK vào Chilê.The Vasep
Báo cáo phân tích thị trường