Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhật Bản ban hành qui định về chứng nhận xuất xứ với gỗ nhập khẩu
19 | 07 | 2007
Mới đây, Nhật Bản đã ra quyết định bắt buộc các nước xuất khẩu gỗ vào Nhật Bản phải có chứng nhận xuất xứ.

Qui định xuất trình đầy đủ chứng từ, chứng minh được xuất xứ của gỗ súc, gỗ xẻ và gỗ xây dựng được sử dụng trong các công trình xây dựng là hợp pháp, đã bắt đầu được thực thi tại Nhật Bản kể từ ngày 1/10/06.

Theo Hiến chương Tokyo, đã được nhất trí tại Hội nghị về Gỗ giữa Nhật Bản và Đông Nam Á, giấy phép xuất khẩu gỗ do PNG và Malaysia (Sabah và Sarawak) - các nước xuất khẩu gỗ chủ yếu cho Nhật Bản - cấp, được Nhật Bản công nhận là chứng từ hợp pháp. Nhật Bản cũng đang nghiên cứu các yêu cầu về tính hợp pháp đối với các sản phẩm gỗ của Brazil.Theo TT
Báo cáo phân tích thị trường