Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp thủy sản đầu tiên đạt chứng nhận của USDC
22 | 04 | 2010
Ngày 20-4, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Vinh Hoan Corp.) đạt chứng nhận cơ sở chế biến thủy sản theo chương trình kiểm soát và đánh giá thủy hải sản của Bộ Thương mại Mỹ (USDC).

Đây là doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đầu tiên được cấp giấy chứng nhận này.

Để được cấp chứng nhận, Vinh Hoan Corp. đã trải qua bốn đợt đánh giá, kiểm tra của USDC về điều kiện vệ sinh, quy trình sản xuất, đặc biệt là vệ sinh trước, trong và sau khi sản xuất. Sản phẩm cá tra, ba sa của Vinh Hoan Corp. sẽ thâm nhập sâu hơn vào thị trường khó tính Mỹ sau khi được cấp chứng nhận.Theo Pháp Luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường