Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp cá tra đầu tiên nhận chứng nhận Global GAP
09 | 04 | 2010
Ngày 8-4, Công ty Cổ phần NTACO (An Giang) đã nhận chứng nhận Global GAP do Tập đoàn Control Union Certificates (Hà Lan) cấp ngay tại vùng nuôi.

Đây là doanh nghiệp thủy sản thứ hai sau Công ty Thủy sản Minh Phú và là doanh nghiệp cá tra đầu tiên ở Việt Nam đạt được chứng nhận này. Được cấp chứng nhận đồng nghĩa với việc giá trị cá tra của công ty sẽ tăng trên 15%, đồng thời mở rộng cánh cửa thâm nhập vào nhiều thị trường khó tính.

Global GAP là tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản với yêu cầu kiểm soát chuỗi khép kín từ con giống, nuôi trồng và chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

 Theo Pháp Luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường