Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu
25 | 12 | 2009
Ngày 10/12/2009 Bộ NN&PTNT đã ra quyết định số 3535/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thuỷ sản xuất khẩu.

Theo đó việc công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra đối với lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường phải kèm theo giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (giấy chứng thư) của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc của Bộ NN & PTNT, bao gồm:

- Danh mục các chỉ tiêu cảm quan/ngoại quan (Phụ lục 1)
- Danh mục các chỉ tiêu vi sinh (Phụ lục 2).
- Danh mục các chỉ tiêu hoá học (Phụ lục 3)

Đối với các lô hàng xuất khẩu vào các thị trường không có yêu cầu giấy chưng thư của Cơ quan thẩm quyền Việt Nam, doanh nghiệp chủ hàng thống nhất với cơ quan kiểm tra về danh mục các chỉ tiêu cần kiểm tra căn cứ theo quy định của nước nhập khẩu và Việt Nam.
Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế quyết định số 2670/QĐ-BNN-QLCL ngày 29/8/2009 của Bộ NN&PTNT.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường