Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp nhà nước chiếm hơn 3,6% tổng số doanh nghiệp
17 | 07 | 2007
Theo kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2006, do Tổng cục Thống kê công bố sáng 6/12 tại Hà Nội, trong quá trình phân bổ, sắp xếp và tái cơ cấu các doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp nhà nước liên tục giảm về số lượng và hiện chỉ còn chiếm 3,61% tổng số doanh nghiệp trong cả nước.
Tuy nhiên, nếu so sánh với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước vẫn là khu vực thu hút khá đông lao động (gần 32,7%), tập trung nguồn vốn lớn nhất (hơn 54%), có lợi nhuận cao (hơn 41%) và đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước (gần 41%).
Theo các chuyên gia kinh tế, kết quả này đã phản ánh đúng thực trạng doanh nghiệp nhà nước hiện nay là tích tụ về vốn, thành lập tập đoàn mạnh và làm ăn hiệu quả, dù số lượng doanh nghiệp giảm.
Cũng theo kết quả điều tra, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang phát huy lợi thế.
Tuy chỉ chiếm 3,26% về số lượng doanh nghiệp và 19,55% về số lao động nhưng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã mang lại lợi nhuận cao (hơn 50%) và đóng góp nhiều vào ngân sách nhà nước (hơn 40%).
Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh là khu vực có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết việc làm cho xã hội và sản xuất ra sản phẩm hàng hoá đa dạng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, đồng thời có tỷ lệ đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt gần 19%.
Theo điều tra, tính đến ngày 31/12/2005, cả nước có 113.352 doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tăng hơn 23,5% so với năm 2004.
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại có số lượng nhiều nhất, chiếm tới gần 41,6% trong tổng số các doanh nghiệp, tiếp theo là doanh nghiệp công nghiệp chiếm tỷ lệ 22,55%, xây dựng chiếm gần 13,5% và dịch vụ chiếm hơn 10%. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản có số lượng ít nhất, chỉ chiếm tỷ lệ hơn 2%.
Từ kết quả điều tra 2006, các chuyên gia kinh tế nhận định rằng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nhìn chung vẫn là các doanh nghiệp nhỏ, quy mô và trình độ kỹ thuật công nghệ còn thấp kém. Đây chính là hạn chế mà các doanh nghiệp cần chủ động khắc phục, nhất là khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).


Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường