Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chuẩn hóa cá tra, basa
05 | 03 | 2010
“Hiện cá tra, basa được tiêu thụ tại 130 quốc gia; 90% hoạt động nuôi cá tra, basa diễn ra tại VN

Cái còn thiếu của ngành này chính là các sản phẩm cá tra, basa có nhãn mác thân thiện môi trường...”. TS Flavio Corsin, điều phối viên Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF), nhận định tại buổi “Đối thoại nuôi cá tra – basa” tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 4-3.

“Đối thoại nuôi cá tra - basa” bắt đầu vào năm 2007 nhằm lấy ý kiến những nông dân nuôi cá quy mô nhỏ ở VN và Bangladesh để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nuôi hai loại cá này hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Cuộc đối thoại nêu trên là cuộc cuối cùng để xem xét hoàn thành bản tiêu chuẩn toàn cầu về nuôi cá tra, basa mà người nuôi cá ở ĐBSCL còn thiếu, như: Nuôi trong vùng nuôi trồng thủy sản đã được quy hoạch, nguồn nước thải không ảnh hưởng tới những người sử dụng nguồn lợi khác...Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường