Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá càphê hồi phục: 4 ngày tăng 42USD/tấn
22 | 03 | 2010
Từ ngày 17.3 – 20.3.2010 giá càphê thế giới tại thị trường Luân Đôn đã tăng từ 1.225USD/tấn nhân lên 1267USD/tấn.

Theo một số chuyên gia về xuất nhập khẩu càphê thì việc Việt Nam quyết định tạm trữ 200.000 tấn càphê nhân đã có tác động tích cực đối với giá càphê thế giới, ngoài ra có thể còn một số yếu tố khác, như thông tin giảm sản lượng ở Brazil, Colombia...

Giá càphê trong nước nhờ vậy đã tăng thêm được gần 1.000 đồng/kg - từ 22.000 đồng/kg lên 23.400 – 23.500 đồng/kg. Tuy vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu càphê vẫn thu mua được lượng hàng rất hạn chế vì nhiều hộ dân vẫn găm hàng chờ giá và có thể lượng hàng trong dân cũng không còn nhiều.Theo Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường