Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ đào tạo nông dân trồng cà phê
17 | 03 | 2010
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic VN (Tập đoàn ECOM) thành lập Trung tâm Đào tạo nông dân trồng cà phê

Ông Simon Andrews, Giám đốc vùng của IFC phụ trách VN, Campuchia, Lào và Thái Lan, khẳng định:  Theo kế hoạch 3 năm, trung tâm sẽ thu hút 4.000 nông dân và hỗ trợ họ trồng cà phê đạt được các chứng chỉ quốc tế về cà phê bền vững cũng như cải thiện năng suất và sự phát triển bền vững của cây cà phê, qua đó giúp nông dân tăng thu nhập.

Trung tâm đào tạo tại VN nằm trong gói hợp tác đầu tư và tư vấn giữa IFC và Tập đoàn ECOM để thành lập một số trung tâm đào tạo cho nông dân ở các nước đang phát triển, trong đó có khoản vay 5 năm trị giá 55 triệu USD cho VN và 5 quốc gia khác.Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường