Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ba Vì: 15 tỷ đồng phát triển đàn bò thịt
06 | 04 | 2010
UBND huyện Ba Vì cho biết: Để thực hiện mục tiêu tạo ra đàn bò chất lượng cao và mỗi năm có 1.800 tấn thịt bò xuất chuồng với giá trị thu nhập từ 55 đến 57 tỷ đồng, huyện Ba Vì đã xây dựng chương trình phát triển chăn nuôi bò thịt tập trung ở các xã Tây Đằng, Thuần Mỹ, Tòng Bạt, Cổ Đô... phấn đấu đến hết năm 2010, nâng tổng số đàn bò thịt lên 70.000 con.

Để giúp nông dân chăn nuôi có hiệu quả, huyện hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, nước, vệ sinh môi trường và đào tạo tập huấn, trồng cỏ, quảng bá xúc tiến thương mại... Riêng năm 2010, huyện đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng để thực hiện các chương trình trên.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường