Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ðến năm 2020, tổng sản lượng sữa tươi cả nước đạt một triệu tấn
23 | 06 | 2010
Ðó là dự báo do Cục Chăn nuôi đưa ra tại Hội thảo dự báo sản xuất, chế biến và tiêu thụ sữa giai đoạn 2010-2020 được tổ chức sáng 22-6, tại Hà Nội.

Theo đó, tổng đàn bò sữa cả nước năm 2020, sẽ là 450-500 nghìn con, đáp ứng khoảng 35-38% nhu cầu tiêu thụ sữa trong nước. Theo phân tích của các chuyên gia chăn nuôi, đại diện các doanh nghiệp chế biến sữa, khả năng này là hiện thực vì một số lý do: trong mười năm qua, tốc độ phát triển về sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước trung bình hơn 30%, 80% tổng đàn là giống bò lai HF có năng suất trung bình 4.000-4.500 lít/chu kỳ, 15% bò thuần HF cho năng suất sữa cao 5.500-6.000 lít/chu kỳ, trình độ và kỹ thuật chăn nuôi bò sữa của người chăn nuôi đã được nâng cao; đặc biệt các doanh nghiệp chế biến sữa đã quan tâm đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, công nghệ cao vào quy trình chăn nuôi, sản xuất, chế biến sữa. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi bò sữa nước ta vẫn đang gặp khó khăn lớn như quy mô chăn nuôi còn nhỏ, phương thức chăn nuôi hạn chế, chi phí đầu vào cao, khả năng cạnh tranh về chất lượng sản phẩm còn hạn chế...Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ