Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ĐBSCL: đảm bảo lợi nhuận cho người trồng mía từ 30 – 40%
22 | 09 | 2010
Ông Đoàn Xuân Hoà, phó cục trưởng cục Chế biến nông lâm thủy, hải sản và nghề muối cho biết để tránh tình trạng cạnh tranh nguyên liệu, ngay từ đầu vụ, các nhà máy đường ở ĐBSCL phải thực hiện đúng cam kết đã đăng ký ngày sản xuất với cục.

Ngoài ra, trong việc chia sẻ nguyên liệu giữa các nhà máy với nhau ở Hậu Giang, các nhà máy phải báo cáo cho lãnh đạo tiểu vùng và báo cáo cho sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN – PTNT) tỉnh Hậu Giang. Tất cả các nhà máy ngoài vùng nguyên liệu của Hậu Giang không được tuỳ tiện thu mua nguyên liệu mà chưa đăng ký tên chủ phương tiện và tên chủ hộ bán mía. Nhà máy đường nào năm nay không thực hiện đúng theo cam kết như đã ký, thì cục Chế biến nông lâm thuỷ, hải sản kiên quyết xử lý và sẽ đề xuất với bộ NN – PTNT không hỗ trợ các chính sách cho công ty. Để khuyến khích nông dân không bỏ mía, các nhà máy đường cần phải đảm bảo lợi nhuận từ 30 – 40% cho người trồng mía. Theo đó, mười nhà máy đường đã thống nhất giá thu mua mía có chữ đường 10 CCS là 1 triệu đồng/tấn tại bàn cân nhà máy.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Long, chủ tịch hiệp hội Mía đường Việt Nam lo lắng rằng, vùng mía nguyên liệu ở Hậu Giang năm nay còn nhiều giống mía chưa đạt được 8 CCS, thậm chí có những giống còn rất non – chỉ 3 – 4 CCS. Chính vì vậy, ông Long yêu cầu các nhà máy đường cần tránh tình trạng mua mía trong vùng giá thấp, ngoài vùng giá cao và phải đảm bảo cho người trồng mía có lãi từ 40% trở lên.

“Diện tích mía toàn vùng ĐBSCL trong niên vụ 2010 – 2011 hiện là 48.000ha, ước tổng sản lượng khoảng 3,2 triệu tấn mía nguyên liệu. Qua đăng ký của mười nhà máy đường, sẽ cần đến 3,6 triệu tấn mía. Như vậy sẽ thiếu khoảng 400.000 tấn mía nguyên liệu so với thời gian mà các nhà máy dự kiến ép là năm tháng. Để khắc phục tình trạng này, khác với các năm trước, năm nay, các nhà máy vào vụ trễ hơn một tháng, tỷ lệ thu hồi chữ đường sẽ cao. Do đó, để tránh tình trạng tranh giành nguyên liệu mía, các nhà máy cần phải phối hợp trong thu mua. Mặt khác, trong niên vụ này, chúng tôi sẽ lập ra một bộ phận giám sát để kiểm tra tạp chất và kiểm tra chữ đường”, ông Trịnh Minh Châu, phó chủ tịch hiệp hội Mía đường Việt Nam nói.Theo SGTT.VN
Báo cáo phân tích thị trường