Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mexico: Mùa đánh bắt cá ngừ bắt đầu
20 | 01 | 2011
AGROINFO - Ủy ban quốc gia Mexico về Nuôi trồng và Nghề cá (Conapesca), thông báo nước này sẽ bắt đầu mùa đánh bắt cá ngừ tại các vùng nước của Mexico và các vùng nước ngoài lãnh hải thuộc Thái Bình Dương, theo quy định của Ủy ban Cá ngừ Nhiệt đới liên châu Mỹ (IATTC) từ ngày 19/1/2010. Chính phủ nước này cho phép đánh bắt bốn loại cá ngừ: cá ngừ vây vàng, cá ngừ sọc vằn, cá ngừ vây xanh và cá ngừ mắt to.
Giai đoạn 2009-2011, Conapesca đã ban hành quy định ngừng mọi hoạt động đánh bắt trong 3 thời kỳ: (1) từ 21/11/2009 đến 18/1/2010, (2) từ 18/11/2010 đến 18/1/2011, và  (3) từ 7/11/2011 đến 18/1/2012. Ngoài ra, ủy ban này cũng yêu cầu lệnh cấm tạm thời hoạt động khai thác cá ngừ của các tàu mang cờ Mexico từ 29/9 đến 29/10/2011 tại khu vực giữa 96o-110o Tây và 4oBắc và 3o Nam thuộc vùng biển Đông Thái Bình Dương (EPO).

Theo giám đốc Conapesca, Martin Botello Ruvalcaba, những biện pháp này nhằm đảm bảo hoạt động khai thác bền vững cá ngừ và những loại khác nhau được phép đánh bắt nhằm duy trì nguồn lợi cá ngừ toàn thế giới.

Theo thống kê từ IATTC, từ 1/1 đến 31/10/2010, các tàu treo cờ Mexico đã đánh bắt 116,26 ngàn tấn cá ngừ. Trong cùng thời kỳ, sản lượng khai thác của Ecuador là 119,26 ngàn tấn, Panama là 52,8 ngàn tấn và Venezuela là 30,7 ngàn tấn.


Theo FIS
Báo cáo phân tích thị trường