Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ nội thất phòng ngủ Trung Quốc
22 | 01 | 2011
AGROINFO - Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ vừa quyết định tiếp tục áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ nội thất phòng ngủ từ Trung Quốc trong 5 năm tới. Mức thuế ở cửa khẩu dao động trong khoảng từ 43,23% đến 216,01%.
Thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ nội thất phòng ngủ đã bắt đầu được Mỹ áp dụng với Trung Quốc từ năm 2004. Mã HS của các sản phẩm này là 94035090.40, 94035090.80 và 70099250.00. Mức thuế thấp hơn được áp dụng với các công ty trả lời bảng hỏi theo yêu cầu của các nhà chức trách Mỹ.

Theo ITTO
Báo cáo phân tích thị trường