Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ giảm thuế chống bán phá giá đối với tôm xuất khẩu Việt Nam
07 | 03 | 2011
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo kết quả cuối cùng xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) lần thứ 5 giai đoạn từ ngày 1-2-2009 đến 31-1-2010 (POR5) đối với tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam.

Mức thuế CBPG của các công ty thuộc diện xem xét hành chính lần này đều giảm so với mức thuế CBPG lần thứ 4 (giai đoạn từ ngày 1-2-2008 đến 31-1-2009) mà DOC đã công bố (sau khi có điều chỉnh) vào cuối tháng 9-2010. Theo kết quả này, Công ty Nha Trang Seaproduct Company được giảm thuế xuống mức tối thiểu 0%; Minh Phu Seafood Group được giảm từ 2,95% xuống 1,67%; Camimex được giảm từ 3,92% xuống 1,36%; 29 công ty được giảm thuế từ mức trung bình 3,92% xuống còn 1,52%; mức thuế chung cho các công ty khác trên cả nước là 25,76%.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường