Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá tôm nguyên liệu chấm dứt chuỗi giảm 2 tuần liên tiếp
16 | 06 | 2011
Trong tuần có xảy ra bệnh hoại tử gan tụy ở tôm tại nhiều vùng, ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch tôm nhưng giá tôm đã tăng trở lại.

Tại Cà Mau, giá tôm sú loại 30 con/kg là 185.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá loại 40 con/kg vững giá 3 tuần là 160.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá loại 20 con/kg có giá 245.000 đồng/kg, giảm tiếp 5 đồng/kg so với tuần trước.

Giá tôm chân trắng 100 con/kg giữ nguyên giá 87.000 đồng/kg.

Với tình hình nuôi tôm quảng canh, trong tuần qua tại các huyện Nam Cà Mau và các vùng nội đồng, năng suất thu hoạch đạt 13,5 kg/ha/con nước. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hoạch không đồng đều. Trong tuần vẫn còn xảy ra hiện tượng tôm chết rải rác, chiếm khoảng 4% diện tích nuôi tôm, giảm so với tuần trước.

Với tình hình nuôi tôm công nghiệp, diện tích nuôi tôm đang dần ổn định nhưng tại các ao đầm nuôi vẫn còn xảy ra những diễn biến phức tạp về môi trường. Trong tuần không xảy ra bệnh đốm trắng tuy nhiên lại xảy ra bệnh hoại tử gan tụy ở tôm.

Diện tích thả giống tôm sú trong tuần ước khoảng 40 ha, diện tích thu hoạch khoảng 20 ha và năng suất thu hoạch bình quân 5,5 tấn/ha.

Diện tích thả nuôi tôm chân trắng trong tuần ước khoảng 15 ha, diện tích thu hoạch khoảng 10 ha và năng suất thu hoạch bình quân 10,5 tấn/ha.

Theo DVT
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ