Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giống lúa mới sẽ đưa sản lượng gạo của Thái Lan tăng 15%
21 | 06 | 2011
Dự kiến tăng sản lượng hàng năm sẽ tăng thêm 15% lên mức 35 triệu tấn thóc vào năm 2015 để đáp ứng nhu cầu thế giới

Theo mt quan chc cp cao ca B Nông nghiêp Thái Lan, nước xut khu go ln nht thế gii d kiến tăng sn lượng hàng năm sẽ tăng thêm 15% lên mc 35 triu tn thóc vào năm 2015 để đáp ứng nhu cầu thế giới,

Hin nay, sn lượng ca Thái mc 30 triu tn thóc, tương đương khong 18 triu tn go xát. Tiêu th trong nước mc 8 triu tn, phn còn li s được xut khu.

Theo Tng giám đc cơ quan ph trách go Thái Lan, nước này đã thành công trong vic phát trin ging lúa lai mi cho sn lượng cao hơn. Ging lúa mi s được chuyn ti nông dân trong mùa v ti, sn lượng s tăng đáng k 15% vào năm 2015.

Ging lúa mi có th cho sn lượng 900-1.200 kg mi rai (0,16 ha) so vi mc trung bình 468 kg/ha hin ti. Vi sn lượng này, Thái Lan đm bo s xut khu t 8-10 triu tn go mi năm k t bây gi.

Năm ngoái, Thái Lan đã xut 8,7 triu tn go và đang nhm đến mc 9-9,5 triu tn trong năm nay, khong 1/3 xut khu go thế gii.

Theo GafinBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ