Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiêu thụ đậu tương thế giới sẽ vượt sản lượng
16 | 06 | 2011
Hãng phân tích hạt có dầu Oil World dự báo tiêu thụ đậu tương toàn cầu chắc chắn sẽ vượt khoảng 4 triệu tấn so với sản lượng, bởi vụ mùa Mỹ sẽ giảm, khiến thế giới phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung từ Nam Mỹ.

Oil World dự báo sản lượng đậu tương thế giới sẽ đạt 265,50 triệu tấn, thấp hơn mức tiêu thụ 269,7 triệu tấn.

Niên vụ 2010/11, sản lượng đậu tương thế giới là 262,7 triệu tấn, trong khi tiêu thụ chỉ ở mức 257,72 triệu tấn.

Sản lượng đậu tương Mỹ vụ 2011/12 sẽ giảm xuống 88,50 triệu tấn, từ mức 90,61 triệu tấn vụ 2010/11. Do đó dự trữ đậu tương Mỹ sẽ giảm xuống 4,1 triệu tấn vào cuối tháng 8/2012 từ mức dự kiến 5,60 triệu tấn cuối tháng 8/2011.

Sản lượng tăng ở các nước khác thuộc bán cầu Bắc cũng không đủ bù lại sản lượng giảm ở Mỹ.

Sản lượng ở Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ giảm năm thứ 3 liên tiếp xuống 13,5 triệu tấn, từ mức 14,2 triệu tấn năm ngoái.

Khan hiếm nguồn cung ở bán cầu bắc sẽ kích thích Nam Mỹ gia tăng diện tích trồng đậu tương.

Vụ mùa đậu tương Brazil đầu năm 2012 có thể tăng lên 73,5 triệu tấn từ mức kỷ lục 73 triệu tấn của năm nay. Sản lượng của Acshentina năm 2012 cũng sẽ tăng lên 53 triệu tấn, từ mức 49,2 triệu tấn năm nay.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường