Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá nông sản xuất, nhập khẩu ngày 13/7/2011
14 | 07 | 2011
Bảng giá nông sản xuất, nhập khẩu ngày 13/7

Mặt hàng

Đơn vị tính

Đơn giá

Cửa khẩu

Nhập khẩu

     

Hạt điều thô chưa tách vỏ

USD/tấn

1.450

Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước

Sắn thanh mỏng chưa sấy khô Manioc – HS: 0714.10.11

USD/tấn

265

Chi cục HQ CK Thường Phước Đồng Tháp

Cà phê robussta

USD/tấn

2.120

Chi cục HQ Cnagr Sài Gòn KV IV (ICD 2)

Xuất khẩu

     

Cà phê robusta loại 2 (hàng thổi)

USD/tấn

2.418,84

Đội nghiệp vụ 2 – HQ Long Bình Tân

Cà phê robusta loại 2, hàng đóng bao (60 kg/bao)

USD/tấn

2.520

Chi cục HQ Long Bình Tân

Cà phê nhân robusta chưa rang, loại 1

USD/tấn

2.500

Chi cục HQ Buôn Mê Thuột

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường