Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố “Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2011: Thách thức chồng chất”
15 | 07 | 2011
AGROINFO - Tiếp theo loạt báo cáo thường niên và quý ngành hàng Thuỷ sản, ngày 18/07/2011 Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2011: Thách thức chồng chất

Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thủy sản trong 6 tháng đầu năm nay và triển vọng thị trường thủy sản trong nước và quốc tế 6 tháng cuối năm 2011

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:

(1)   Tình hình sản xuất – chế biến – xuất khẩu thuỷ sản nửa đầu năm 2011;

(2)   Những thách thức chính trong khu vực đánh bắt – nuôi trồng – chế biến – xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam;

(3)   Thương mại thuỷ sản Việt Nam, thế giới nửa đầu năm 2011;

(4)   Chiến lược của đối thủ cạnh tranh và chính sách mới ban hành tại thị trường tiêu thụ lớn;

(5)   Triển vọng thương mại thuỷ sản thế giới và Việt Nam nửa cuối năm 2011.

Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2011: Thách thức chồng chất sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS/USDA), Hiệp hội Thương nhân nghề cá Nhật Bản (JFTA), Cơ quan Thống kê châu Âu (EUROSTAT), Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA), Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

AGROINFOBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ