Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tham khảo giá cà phê xuất khẩu sang một số thị trường tuần đến ngày 28.6.2011
25 | 07 | 2011
Bảng giá cà phê xuất khẩu sang một số thị trường tuần đến ngày 28.6.2011

ĐVT: tấn

 

Chủng loại

Đơn giá (USD)

Cảng, cửa khẩu

PTTT

Cà phê ch­a rang robusta loại 2

2,582.00

Cảng Vict

FOB

Cà phê ch­a rang robusta loại 1

2,637.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA loại 2 (Hàng đóng bao đồng nhất 59,35kg/bao)

2,413.60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê hạt ROBUSTA loại 1-#xA;1 BAO=60KGS,

2,500.00

ICD Ph­ớc Long Thủ Đức

FOB

Cà phê ch­a rang robusta loại 1

2,580.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê nhân ROBUSTA VIETNAM loại 2 hàng xá

2,175.08

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê nhân robusta ch­a rang.loại 1( 21.6tấn/cont, 5conts20`)

2,725.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê Robusta VN loại 2 ( Hang thoi vao 1 cont 20 )

2,400.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê hạt Robusta Việt Nam loại 1, hàng thổi

2,659.78

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà Phê Robusta loại 2 Sàng 13

2,520.00

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cà phê ch­a rang robusta loại 2

2,419.41

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 2

2,498.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ch­a rang ROBUSTA loại 2

2,448.06

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê nhân ch­a rang ROBUSTA loại 2

2,565.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê nhân robusta ch­a rang.loại 2( 20tan/cont, 6 conts20`)

2,240.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê nhân ch­a rang Robustal loại 1

2,252.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ch­a rang robusta loại 2

2,650.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê Robusta Grade 1 - 2%

2,121.00

KNQ C.ty TNHH kho vận C.STEINWEG VN

FOB

cà phê nhân robusta ch­a rang loại 1

2,613.20

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 2

2,350.00

KNQ C.ty CP đại lý liên hiệp vận chuyển

FOB

Cà phê nhân robusta ch­a rang.loại 2

2,634.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê nhân robusta ch­a rang.loại 1( Tịnh 60kg/bao, 320 bao)

2,760.00

ICD Phúc Long (Sài Gòn)

FOB

Cà phê nhân robusta ch­a rang.loại 2( 21.6tan/cont, 2cont20`)

2,615.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê nhân Arabica VN

5,375.57

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê nhân robusta ch­a rang.loại 1 (20tan/cont)

2,920.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 2

2,295.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường