Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu tôm Ấn Độ vào Mỹ tăng 107%
28 | 07 | 2011
Nhập khẩu tôm vào Mỹ đã tăng trở lại vào tháng 5 sau khi giảm hồi tháng 4. Trong đó, nhập khẩu từ Ấn Độ tăng đáng kể.

Theo thống kê của Cơ quan Khí tượng và Hải dương Quốc gia Mỹ (NOAA), NK tôm vào Mỹ tháng 5/2011 đạt 82,2 triệu pao (37.318 tấn), tăng 7,2%. Tổng NK tôm 5 tháng đầu năm của nước này đạt 413,2 triệu pao (187.593 tấn), tăng 3,3%.

NK tôm từ 3 nhà cung cấp lớn là Thái Lan, Trung Quốc và Mêhicô giảm so với cùng kỳ năm ngoái. NK từ Thái Lan giảm 4,4% còn 135,9 triệu pao (61.699 tấn), NK từ Trung Quốc giảm 13,7% còn 29,1 triệu pao (13.211 tấn), NK từ Mêhicô giảm mạnh nhất, 42% còn 13 triệu pao (5.902 tấn).

NK từ Inđônêxia, Êcuađo, Việt Nam và Ấn Độ tăng lần lượt là 22,8%, 1,8%, 16,8% và 107,5%.

Theo VasepBáo cáo phân tích thị trường