Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA dự báo sản lượng cà phê tiếp tục vượt cầu
09 | 08 | 2011
Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2011/2012 dự báo đạt 8,1 triệu tấn, vượt tổng tiêu thụ toàn cầu năm thứ 2 liên tiếp

Cơ quan Nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS/USDA) dự báo tổng tiêu thụ cà phê thế giới chỉ ở mức 8,04 triệu tấn.

So với niên vụ 2010/11, sản lượng thế giới dự kiến giảm 170 nghìn tấn, xấp xỉ 2%, do dự báo sản lượng cà phê arabica của Brazil giảm khoảng 17%, tương đương 426 nghìn tấn.

Đối với cà phê robusta, sản lượng của Việt Nam năm nay đạt mức cao kỷ lục 1,2 triệu tấn và sản lượng của Columbia phục hồi sẽ bù lại một phần tổng cung bị hao hụt.


Tổng hợp sản lượng cà phê 3 năm gần đây

(Đơn vị: Triệu tấn)

Nước

Niên vụ

2009/10

2010/11

2011/12

Brazil

2,69

3,27

2,95

Việt Nam

1,11

1,12

1,24

Colombia

0,49

0,57

0,63

Thế giới

7,61

8,27

8,10

Nguồn: FAS/USDA – Báo cáo tháng 6/2011


Số liệu công bố của FAS cho thấy Việt Nam đang dẫn đầu thị trường robusta thế giới, chiếm khoảng 36% thị phần. Sản lượng cà phê robusta niên vụ 2011/12 của Việt Nam tăng 9,8%, tương đương 106,5 nghìn tấn, so với niên vụ trước.

 


Thị phần cà phê robusta thế giới niên vụ 2011/2012
Theo Gafin


Báo cáo phân tích thị trường