Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngành cao su Trung Quốc ổn định trong tháng 7
07 | 09 | 2011
Theo Hiệp hội cao su Trung Quốc (CRIA), ngành cao su Trung Quốc bình ổn trở lại trong tháng 7 sau khi liên tục nằm trong khuynh hướng suy giảm đầu năm 2011.

Theo CRIA, tăng trưởng xuất khẩu vẫn ở mức cao nhưng khả năng sinh lời chịu ảnh hưởng bởi giá cao su tổng hợp tăng cao. Tổng giá trị đầu ra của 402 công ty trong ngành trong 7 tháng đầu năm đạt 169.734 tỷ NDT.Tổng doanh thu tăng gần 20% và kim ngạch xuất khẩu tăng 34% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận lại giảm xuống.

Trong ngành sản xuất lốp xe, doanh thu cũng tăng khoảng 20%, mặc dù lượng tăng thấp hơn, chỉ khoảng 2 – 3% tùy từng phân khúc sản phẩm.

Kim Dung AGROINFO

Theo European Rubber Journal


Báo cáo phân tích thị trường