Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thiếu 200.000 tấn nguyên liệu điều thô
11 | 09 | 2011
Hiệp hội Điều VN cho biết: Các DN chế biến – xuất khẩu điều VN sẽ thiếu khoảng 200.000 tấn cho sản xuất trong thời điểm giáp vụ - quý 1/2012 sắp tới.

Hiện tại, số lượng điều thô dành cho chế biến đủ sản xuất đến hết năm 2011. Nguyên nhân thiếu nguyên liệu là do thời điểm cuối năm, các DN dồn vốn trả nợ ngân hàng, hạn chế mua điều thô.

Được biết vẫn còn khoảng 30.000 tấn điều thô còn tồn trong dân và các đại lý; các DN đang chờ sự hỗ trợ của phía ngân hàng về vốn để thu mua lượng điều thô này.

Theo Lao độngBáo cáo phân tích thị trường