Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiến nghị điều chỉnh cơ chế nhập khẩu đường
19 | 09 | 2011
Khi xảy ra thừa cung cục bộ ngắn hạn, DN muốn được cấp phép xuất khẩu một lượng đường hợp lý để giữ mặt bằng giá trong nước, sau đó cấp hạn ngạch nhập khẩu bổ sung bù lại.

Theo tin từ bộ Công thương, bộ này vừa nhận được Căn giữavăn bản kiến nghị của hiệp hội Mía đường Việt Nam về cơ chế nhập khẩu đường năm 2012.

Theo hiệp hội này, đây là giai đoạn doanh nghiệp rất khó tiêu thụ sản phẩm, trong khi cần phải bán được sản phẩm đường để có vốn phục vụ sản xuất, trả tiền mía cho nông dân và ứng vốn đầu tư cho vụ kế tiếp. Hơn nữa, do nguồn vốn thắt chặt, lãi suất tín dụng cao nên khó khăn cho các doanh nghiệp mía đường càng trầm trọng.

Do đó, hiệp hội Mía đường đưa ra hai đề xuất. Thứ nhất, việc cấp phép nhập khẩu đường thời gian tới vẫn thực hiện nhưng chỉ cho phép thông quan sau khi kết thúc vụ ép mía. Thứ hai, khi xảy ra thừa cung cục bộ ngắn hạn, đề nghị cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu một lượng đường hợp lý để giữ mặt bằng giá trong nước, sau đó cấp hạn ngạch nhập khẩu bổ sung ưu tiên cho các doanh nghiệp đã xuất khẩu trước đó. Lượng hạn ngạch nhập sẽ bằng đúng lượng đường đã xuất, và cũng chỉ cho thông quan sau khi kết thúc vụ ép mía.

Theo SGTTBáo cáo phân tích thị trường