Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2006
22 | 07 | 2007
Do kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 giảm mạnh so với tháng 7/2006, giảm khoảng 8%. Phần lớn mặt hàng rau quả nước ta được xuất khẩu chủ yếu vào các nước như: Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga…
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả cả nước trong tháng 8/2006 đạt 18.749.131 USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 8 tháng đầu năm lên 170.924.774 USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 giảm mạnh so với tháng 7/2006, giảm khoảng 8%. Phần lớn mặt hàng rau quả nước ta được xuất khẩu chủ yếu vào các nước như: Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga…Báo cáo phân tích thị trường