Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông dân ĐBSCL trúng mùa, được giá lúa thu đông
25 | 10 | 2011
Theo Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, năm nay nông dân trong vùng trúng mùa, được giá lúa thu đông.

Hiện lúa thu đông được thương lái mua với giá từ 7.600-8.000 đồng/kg; nông dân thu lãi từ 20-28 triệu đồng/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã thu hoạch được 50% trong 650.000ha lúa thu đông. Năng suất bình quân 5,1 tấn/ha, riêng tại An Giang, năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha. So với vụ thu đông năm 2010, năng suất tăng 0,4 tấn/ha, diện tích tăng 150.000ha.

Tuy nước lũ làm thiệt hại hàng ngàn hécta nhưng sản lượng cả vụ ước đạt 3,15 triệu tấn. Cộng với sản lượng lúa vụ đông xuân, hè thu và vụ mùa, cả năm 2011, sản lượng lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long ước đạt 22,8 triệu tấn, tăng 1,3 triệu tấn so với năm 2010.

Đạt kết quả trên là nhờ các tỉnh củng cố, bảo vệ hệ thống thủy lợi hiệu quả. Nước lũ năm nay lên cao nhất trong 10 năm qua nhưng chỉ có khoảng 1% diện tích lúa thu đông toàn vùng bị mất trắng. Ngoài ra, các tỉnh cũng tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo khoa học của ngành nông nghiệp, phân công cán bộ kỹ thuật bám cơ sở, hướng dẫn giám sát đồng ruộng./.

Theo Vietnam+Báo cáo phân tích thị trường