Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hoàn thành quy hoạch chăn nuôi trang trại tập trung vào 2008
18 | 09 | 2007
Năm 2008, các tỉnh phía Bắc sẽ hoàn thành quy hoạch tổng thể và phát triển chăn nuôi trang trại tập trung và phấn đấu đưa số lượng trang trại chăn nuôi đạt tăng trưởng hàng năm 30%.
Đây là mục tiêu đã được các đại biểu đề ra tại "Hội nghị phát triển chăn nuôi trang trại, tập trung khu vực phía Bắc" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trong hai ngày 18 và 19/1, tại thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu này cũng góp phần đưa tỷ trọng sản phẩm hàng hóa chăn nuôi trang trại tập trung trong cả nước đạt 45 đến 50% vào năm 2010 và đạt 60 đến 65% vào năm 2015.

Đây cũng được xem là biện pháp để giúp ngành chăn nuôi chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh, đặc biệt là cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong 5 năm 2001-2006, chăn nuôi trang trại đã phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô trên phạm vi cả nước. Số lượng trang trại tăng từ 1.761 năm 2001 lên 17.721 năm 2006, bình quân tăng trên 58%/năm.

Các tiến bộ về giống vật nuôi, thức ăn, chuồng trại, quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng được áp dụng rộng rãi trong chăn nuôi trang trại, đặc biệt là chăn nuôi lợn, gia cầm. Vì vậy, năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả chăn nuôi được cải thiện đáng kể.

Theo Báo Hà Tây

Báo cáo phân tích thị trường