Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu hồ tiêu từ Malaysia
28 | 05 | 2013
Trong năm 2012, Malaysia xuất khẩu 10.588 tấn hồ tiêu, bao gồm 8.481 tấn hồ tiêu đen, 2.072 tấn hồ tiêu trắng và 35 tấn hồ tiêu xanh.
Tổng lượng xuất khẩu đã giảm 26% so với mức 14.355 tấn trong năm 2010. Từ tháng 1-4/2013, Malaysia đã xuất khẩu 3.482 tấn hồ tiêu bao gổm: 2.894 tấn hồ tiêu đen, 584 tấn hồ tiêu trắng và 4 tấn hồ tiêu xanh; tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng hồ tiêu của Sarawak được dự báo sẽ đạt mức cao hơn trong năm nay và lượng xuất khẩu ước sẽ vượt mức 15.000 tấn.
 
 
 
Theo IPC
 


Bộ Môn CSCL (biên dịch)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ