Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013"
15 | 07 | 2013
Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt và thực phẩm Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn.
Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:
(1) Diễn biến tình hình ngành chăn nuôi trong nước 6 tháng đầu năm 2013: Số lượng đàn gia súc, gia cầm, sản lượng thịt hơi, tương quan cung - cầu, giá cả các mặt hàng thịt chính trên thị trường (lợn, bò, gà).
(2) Diễn biến tình hình xuất, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt 5 tháng đầu năm 2013. Phân tích xu hướng biến động kim ngạch, chủng loại và thị trường xuất, nhập khẩu.
(3) Diễn biến thị trường trong nước và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi - yếu tố đầu vào quan trọng của hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm – 6 tháng đầu năm 2013.
(4) Xu hướng, triển vọng thị trường thịt thực phẩm trong các tháng cuối năm 2013.
 
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường