Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Philippines đưa ra quy định mới về bảo tồn cua
24 | 03 | 2014
Bộ Nông nghiệp Philippines đã thực hiện quy định mới liên quan tới bảo tồn ghẹ xanh, và trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á làm điều này.

Cơ quan này ban hành các quy định trong một khung hành chính chung, trong đó bao gồm các chính sách quản lý đánh bắt và bảo tồn các loài cua.

 
Quy định này có hiệu lực từ ngày 18/02/2014 và đưa ra các quy định về kích cỡ tối thiểu, báo cáo về các ngư cụ dùng để khai thác, mùa cấm khai thác cua và bảo vệ các con cua cái đang ôm trứng.
 
Hội đồng cua của Viện thủy sản quốc gia được thành lập vào  năm 2009 và kinh phí tài trợ cho dự án khai thác ghẹ xanh bền vững được lấy từ nguồn đóng góp của các công ty tham gia và sự ủng hộ rộng rãi của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Walton Family Foundation.
 
Nguồn: VASEP
 


Báo cáo phân tích thị trường