Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Myanmar: Xuất khẩu thủy sản dự kiến giảm
04 | 03 | 2014
Xuất khẩu (XK) thủy sản của Myanmar năm 2014 có thể giảm khoảng 100 triệu USD do sản lượng giảm và các khoản đầu tư vào ngành hạn chế.

Trong năm tài khóa 2012-13, nước này XK 650 triệu USD thủy sản, chủ yếu sang Trung Quốc, Thái Lan, Trung Đông và Mỹ. Tuy nhiên, năm nay, các chuyên gia dự đoán XK sẽ giảm 15% xuống khoảng 550 triệu USD. Khối lượng XK cũng dự kiến giảm.

Trong 10 tháng đầu của năm tài chính hiện tại, chỉ có 280.000 tấn thủy sản được XK, trị giá 451,13 triệu USD.
 
Vấn đề của ngành thủy sản Myanmar nằm ở chỗ thiết bị khai thác thiếu thốn dẫn tới sản lượng thấp và giá thủy sản nội địa cao hơn khu vực. Người nuôi thiếu vốn để mở rộng sản xuất trong khi nhà đầu tư không sẵn sàng đầu tư cho ngành thủy sản do cơ sở hạ tầng giao thông lạc hậu, thiếu điện để sản xuất và hệ thống thanh toán không thuận tiện.
 
Chỉ có XK cua và cá chình của nước này sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị. Cá và tôm XK sang Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ giảm do nhu cầu thấp.
 
Nguồn: VASEP
 


Báo cáo phân tích thị trường