Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ tăng giá tối thiểu giá hỗ trợ cho lúa gạo năm 2014-2015
27 | 06 | 2014
Chính phủ Ấn Độ đã tăng giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) cho lúa mua từ nông dân lên 1.360 rupee/tạ (226 USD/tấn), tăng khoảng 3,8% từ mức 1.310 rupee/tạ (khoảng 218 USD/tấn) đối với lúa thông thường, cho niên vụ 2014-2015 (10/2014-9/2015), theo Reuters.

Chính phủ cũng tăng MSP cho lúa loại A lên khoảng 1.400 rupee/tạ (khoảng 233 USD/tấn), tăng khoảng 4% so với mức 1.345 mỗi tạ (khoảng 223 USD/tấn).

Chính phủ Ấn Độ thu mua lúa của nông dân để đảm bảo mức giá tối thiểu và cũng để thu hút gạo dự trữ cho các chương trình phân phối công cộng. 
 
Nguồn: Oryza
 


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ