Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng lương thực của Trung Quốc dự kiến tăng trong năm tài khóa 2014/15
26 | 05 | 2014
Theo số liệu dự báo công bố ngày 15/5/2014 của ngành nông nghiệp Trung Quốc, sản lượng lương thực của Trung Quốc trong năm nay sẽ tiếp tục được mùa do chính sách trợ cấp và hõ trợ của chính phủ đã khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng cây lương thực.

Trung tâm tin tức ngũ cốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho biết, sản lượng lương thực dự kiến sẽ được nâng cao, cộng thêm việc dự trữ đạt mức kỷ lục, trong khi tiêu thụ được dự kiến tăng nhẹ, vì vậy lương nhập khẩu lương thực trong năm nay của Trung Quốc được dự kiến sẽ giảm.

Trung tâm này dự báo trong năm tài khóa 2014/15 tổng sản lượng tiểu mạch, ngô và lúa gạo của Trung Quốc sẽ đạt 552,14 triệu tấn, tăng 1,7% so với năm tài khóa trước; tổng khối lượng nhập khẩu của ba loại lương thực này dự kiến sẽ giảm xuống còn 11,5 triệu tấn, giảm 34,3% so với năm tài khóa trước đó.
 
Lượng tiêu thụ lương thực của Trung Quốc Trong năm tài khóa 2014/2015 được dự kiến sẽ là 530,93 triệu tấn, chỉ tăng 2% so với năm trước đó. Nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng kinh tế và ngành chăn nuôi lợn chậm lại đã xuất hiện sự thua lỗ dẫn đến những bất lợi cho lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi.
 
Trong năm tài khóa 2014/15 sản lượng tiểu mạch của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 122,6 triệu tấn, tăng 0,7% so với con số 121,7 triệu tấn của năm tài khóa trước đó.Trong năm tài khóa 2014/15 (từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015) dự kiến sẽ là 3 triệu tấn, ít hơn con số 7 triệu tấn của năm tài khóa 2013/2014.
 
Sản lượng ngô của Trung Quốc trong năm tài khóa 2014/2015 dự kiến đạt 222,1 triệu tấn, tăng 2% so với con số 217,7 triệu tấn của năm 2013. Lượng nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong năm tài khóa 2014/15 dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,5 triệu tấn, thấp hơn con số 5,5 triệu tấn của năm tài khóa 2013/14.
 
Các thương nhân cho biết, sớm nhất vào nửa cuối tháng 5/2014, chính phủ Trung Quốc sẽ bắt đầu đưa vào thị trường một lượng lớn ngô tồn kho của mình. Trung quốc sẽ bắt đầu đưa vào thị trường một lượng ngô tồn kho của mình. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã thu mua ngô với số lượng đạt kỷ lục. Tính đến cuối tháng 4/2014 sau khi thời gian thu mua lương thực kết thúc, chính phủ đã dự trữ được 70 triệu tấn ngô, đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Nguồn: Mạng lúa gạo Trung Quốc http://www.chinadami.com/dami/2014/051/79286.html
 


Báo cáo phân tích thị trường