Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giải pháp thực hiện mục tiêu xuất khẩu rau quả năm 2006 đạt 56 triệu USD
21 | 07 | 2007
Mục tiêu xuất khẩu mặt hàng rau quả năm 2006 đạt kim ngạch 56 triệu USD, tăng 23,9% so với năm 2005.
Công tác điều hành thị trường xuất khẩu năm 2006 tập trung theo hướng sau: Thứ nhất, tập trung xuất khẩu vào các nước trong khu vực, đặc biệt là các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc; thứ hai, khai thác các thị trường xuất khẩu mới có nhu cầu về các loại rau quả nhiệt đới đặc sản của Việt Nam ở châu Âu, châu Mỹ và châu Úc.Các giải pháp để đạt mục tiêu xuất khẩu mặt hàng này như sau:Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu vệ sinh và an toàn thực phẩm của các nhà nhập khẩu.Tập trung xây dựng kỹ năng marketing, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu. Giải quyết các tồn tại về thuận lợi hoá thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.Lực chọn các loại, giống rau, quả đặc sản hoặc các giống rau, quả nhiệt đới có lợi thế so sánh cao, tổ chức sản xuất theo quy trình hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và năng suất.Cải thiện cơ sở vật chất lưu kho, dịch vụ hỗ trợ sau thu hoạch.Hoàn thiện qui hoạch các vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hàng xuất khẩu.

(Vinanet)Báo cáo phân tích thị trường