Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
THƯ MỜI TUYỂN DỤNG
01 | 06 | 2016
Trung tâm Thông tin PTNNNT- Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT muốn tìm nhóm 02 chuyên gia có kinh nghiệm phiên dịch trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

 

Căn cứ hợp đồng số L-R -2016-0001 ngày 03/06/2016 ký giữa Dự án quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông và Trung tâm Thông tin  phát triển nông nghiệp nông thôn. Trung tâm Thông tin PTNNNT- Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT muốn tìm nhóm 02 chuyên gia có kinh nghiệm  phiên dịch trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt có sự quan tâm, hiểu biết trong lĩnh vực đất đai để phiên dịch cho hoạt động “Diễn đàn đất đai khu vực sông Mê Kông năm 2016” dự kiến diễn ra tại thành phố Hà Nội, vào các ngày 21/06/2016 – 23/06/2016. Nội dung cụ thể như  sau:

            Tên hoạt động: “Diễn đàn đất đai khu vực sông Mê Kông năm 2016”

            Thời gian thực hiện: Từ 21/06/2016 đến 23/6/2016

            Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 06/06/2016

                                                                                                        

Mọi thông tin xin liên hệ:

Cô Lê Thị Kim Chung

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tấng 4- Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.39725153; DĐ: 01647538866; Email: Le.lekimchung02@gmail.com

 

 Báo cáo phân tích thị trường