Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam phát triển hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật để cải thiện chất lượng cá tra đông lạnh
27 | 09 | 2016
Chính phủ Việt Nam đang lên kế hoạch phat triển hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật vào cuối năm 2016 để thúc đẩy chất lượng cá tra phile đông lạnh và phù hợp với các quy định quốc tế.

Thông báo này được Bộ NNPTNT đưa ra và Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện văn bản quy định mới về tiêu chuẩn thay cho nghị định 36/2014/NĐ-CP về hoạt động nuôi và xuất khẩu các sản phẩm cá tra.

MARD cho biết các tiêu chuẩn này sẽ làm rõ các quy định chi tiết về chất lượng, bao gồm tỷ lệ mạ băng và độ ẩm, nhằm kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng các sản phẩm cá tra đông lạnh trong tương lai.

Tổng cục Thủy sản, cùng với Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (NAFIQAD), chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản nghị định mới và sẽ sớm đệ trình lên Bộ NNPTNT để chính phủ phê chuẩn.

Các nhà chức trách Việt Nam nhận ra rằng các nhà sản xuất cá tra thịt trắng và các nhà chế biến đã quá tập trung vào cuộc canh tranh về giá, mà không cải thiện chất lượng cá tra. Do đó, MARD đang nỗ lực tìm giải pháp nhằm thúc đẩy kiểm soát ATTP cho các sản phẩm thủy sản xuất khẩu, đặc biệt là cá tra và cá basa.

Cho đến nay Quyết định 3328/QĐ-BNN-QLCL về tạm hoãn cấp chứng nhận xuất khẩu thủy sản cho các sản phẩm đi EU đã được đưa ra khi các nhà chức trách EU cảnh báo về dư lượng kháng sinh và hóa chất trong thủy sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, MARD cũng ban hành Quyết định 2636/QĐ-BNN-QLCL về kiểm soát và cấp chứng nhận ATTP cho cá thuộc họ siluriformes, bao gồm cá tra và cá basa xuất khẩu sang Mỹ.

Theo quyết định này, NAFIQAD sẽ kiểm soát, lấy mẫu, kiểm tra và cấp chứng nhận ATTP cho cá siluriformes trước khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Theo FISGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường