Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ đồng ý nhập quả vú sữa của Việt Nam
04 | 10 | 2017
Cơ quan Kiểm dịch động thực vật (APHIS, Bộ Nông nghiệp Mỹ) đã có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT chính thức đồng ý cho Việt Nam được xuất khẩu quả vú sữa (loại quả thứ 5 của Việt Nam cùng với quả vải, nhãn, chôm chôm và thanh long) vào thị trường Mỹ.
Cơ quan Kiểm dịch động thực vật (APHIS, Bộ Nông nghiệp Mỹ) đã có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT chính thức đồng ý cho Việt Nam được xuất khẩu quả vú sữa (loại quả thứ 5 của Việt Nam cùng với quả vải, nhãn, chôm chôm và thanh long) vào thị trường Mỹ.
 
Như vậy, sau gần 10 năm phía Việt Nam gửi hồ sơ đăng ký xuất khẩu loại quả này, đến nay Mỹ đã xem xét thông qua về điều kiện kiểm dịch thực vật với quả vú sữa.
 
Theo đó, phải có vùng trồng được cấp mã số, chiếu xạ... Ngoài ra, phía Mỹ cũng yêu cầu việc kiểm soát đối tượng dịch hại bắt buộc đối với 8 loại sâu hại, chủ yếu là các loại ruồi đục quả và rệp.

 Theo Báo Thanh niên
Báo cáo phân tích thị trường