Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng và xuất khẩu cà phê tháng 9 của Colombia đều tăng
05 | 10 | 2017
Sản lượng và xuất khẩu cà phê tháng 9 của Colombia đều tăng

Liên đoàn Cà phê Colombia bao cáo sản lượng cà phê tháng 9 của Colombia tăng 194.000 bao tức tăng 18,76%% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.228.000 bao. Lũy kế sản lượng cà phê niên vụ 2016/17 tăng 625.000 bao tức tăng 4,46% so với niên vụ trước, đạt 14.634.000 bao.

Liên đoàn Cà phê Colombia cũng cho biết xuất khẩu cà phê tháng 9 của Colombia tăng 96.000 bao tức tăng 9,23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.136.000 bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 tăng 1.192.000 bao tức tăng 9,7% so với niên vụ trước, đạt 13.483.000 bao.

(Bản tin mang tính tham khảo)

Nguồn: 123chienluoc.comBáo cáo phân tích thị trường