Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Số liệu xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 8/2017
06 | 10 | 2017
Số liệu xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 8/2017

Xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 8,4% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9,87 triệu bao loại 60kg, theo số liệu công bố từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO).

Trong khi đó, lũy kế xuất khẩu cà phê 11 tháng đầu niên vụ 2016/17 tăng 5,8% đạt 113,28 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê Arabica trong tháng 8 đạt 6,34 triệu bao, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cà phê Arabica 11 tháng đầu niên vụ 2016/17 tăng 9% đạt 71,7 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê Robusta giảm 13,3% đạt 3,54 triệu bao trong tháng 8 nhưng lũy kế xuất khẩu cà phê Robusta 11 tháng đầu niên vụ hiện tại tăng 0,8% đạt 41,58 triệu bao.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Nguồn: 123chienluoc.comBáo cáo phân tích thị trường